Login

Sharing Box

Hontianske Nemce 293, 962 65 Hontianske Nemce, Slovakia 12. April 2023
Back
Veronika Drabikova Steward
Center Type: Sharing Box
Sharing items:potraviny, drogériu, šatstvo, knihy
Description:Dobrá búdka sa nachádza v obci pri zbernom dvore. Prístup k nej majú všetci občania.

Information

Organization Info
Organization Name:Obecný úrad Hontianske Nemce
Organization Address:Hontianske Nemce 500, 96265
Organization Phone:0911942149
Organization Address:Hontianske Nemce 500, 96265
Participants
Initiator:PhDr. Veronika Drábiková
Place Owner:Hontianske Nemce 500, 96265
Cleaning:Terézia Petrociová-aktivačná pracovníčka obce
Implementer:Anna Babiaková Terénna sociálna pracovníčka obce
Maintenance:Jozef Hano -miestny údržbár
Shipping Info
City:Hontianske Nemce
Country:Slovakia
Zip Code:96265
Testimonial
Testimonial Person\s Name:Peter Hano
Testimonial:búdka pomôže viacerým občanom, sme radi za tento projekt, ďakujeme.

Comments

Contributors

NameDonated amount
World Bank Youth Innovation Fund$ 100

Similar centers