Login

Sharing Box

Poštová 553/99, 935 41 Tekovské Lužany, Slovakia 23. February 2023
Back
Veronika Drabikova Steward
Center Type: Sharing Box
Sharing items:potraviny, hygienické pomôcky, knihy
Description:Centrum sa nachádza v areály komunitného centra , slúži všetkým občanom , najmä klientom komunitného centra, sociálne slabším občanom. Do centra môže prispieť každý, kto chce pomôcť.

Information

Organization Info
Organization Name:Komunitné centrum Tekovské Lužany
Organization Address:Poštová 99, 93541 Tekovské Lužany
Organization Phone:0366309728
Organization Address:Poštová 99, 93541 Tekovské Lužany
Participants
Initiator:PhDr. Veronika Drábiková
Place Owner:Tekovské Lužany
Cleaning:pracovníčky KC
Implementer:Odborná garantka KC Mgr. Katarína Kúdelová Szalmová
Maintenance:Pracovníčky KC
Shipping Info
City:Tekovské Lužany
Country:Slovakia
Zip Code:93541

Comments

Contributors

NameDonated amount
World Bank Youth Innovation Fund$ 100

Similar centers